Standard Operation Procedure

Bismillahhirrahmanirrahim. SOP sangat diperlukan untuk mengurangkan kemungkinan berlakunya kesilapan ketika melakukan suatu kerja khasnya yang melibatkan perihal teknikal. Dalam bidang IT, SOP digunakan untuk memastikan operasi rutin harian tidak pincang dan tidak … [Read more...]